slider
پردیس گردشگری هفت اقلیم یزد

ثبت نام آغاز شد

slider
پردیس گردشگری هفت اقلیم استان یزد

برگزار کننده دوره های کوتاه مدت گردشگری و هتلداری

Foto

بازی و طراحی آن برای کودکان

شعرخوانی برای کودکان

طراحی کارگاه برای کودکان در تورهای طبیعت‌گردی، فرهنگی و ترکیبی

فن راهنمایی تور کودکان

اصول اقامت و استقرار در طبیعت و تجهیزات کمپینگ برای کودکان

عکاسی از کودکان

تکنیک‌های مشاهده‌گری

اصول تفسیر میراث برای کودکان

روانشناسی رشد کودک

آشنایی با میراث زیستی و غیرزیستی 

آشنایی با پهنه آسمان

آشنایی با پرنده‌نگری در ایران

آشنایی با بندپایان ایران

آشنایی با خزنده‌ها و دوزیست‌های ایران

آشنایی با پستانداران ایران

آشنایی با گیاهان ایران

آشنایی با میراث فرهنگی

کودک و موزه

کودک و معماری

تکنیک‌های بلندخوانی کتاب

تکنیک‌های قصه‌خوانی

تکنیک‌های نمایش و تئاتر

آشنایی با اسطوره‌های ایران و نقّالی

آشنایی با اقوام و عشایر ایران و آداب و رسوم آنها

اصول تسهیلگری

تکنیک‌های تفکر سیستمی

تکنیک‌های پرورش خلاقیت کودکان

مشارکت و مهارت‌های کار گروهی

تکنیک‌های گفتگو و رفتار با کودکان

آموزش به کودکان در تور